Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική́ Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει και διέπει τη λειτουργία της εταιρείας REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Η  έδρα της εταιρείας είναι στο Μαρούσι, Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος 3, Τ.Κ. 151 25, και το Web Site της remaco.gr

Διαβάζοντας την παρούσα Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο «χρήστης» έχει ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνουμε, επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατίθενται μέσα από τον ιστοχώρο της εταιρείας. Με την χρήση της πλατφόρμας remaco.gr και την παροχή προσωπικών δεδομένων σε αυτή, αποδέχεστε την πρακτική ιδιωτικότητας και απορρήτου της εταιρείας μας, όπως αναγράφεται στην παρούσα Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε, επικαιροποιούμε και μεταβάλλουμε την πολιτική αυτή από χρόνο σε χρόνο. Θα πρέπει να λαμβάνετε γνώση της πολιτικής ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να είστε σίγουροι ότι γνωρίζετε την πιο πρόσφατη έκδοσή της.

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» διαχειρίζεται το σύστημα εγγραφής χρηστών μεσώ της ιστοσελίδας remaco.gr. Για τους σκοπούς του Γενικού́ Κανονισμού́ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού́ Χαρακτήρα (Ε.Ε. 2016/679), η εταιρεία μας είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ελλάδας (L.2472 / 97).

 

Σκοποί Επεξεργασίας

Η εταιρεία μας θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, στο πλαίσιο μεταξύ μας σύμβασης ή εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας, για:

 • Διαχείριση δεδομένων και στοιχείων σας στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας,
 • Ενέργειες Μάρκετινγκ: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για ενέργειες μάρκετινγκ που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, διαφημιστικά newsletter και προωθητικές επικοινωνίες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβάνουμε κι έναν σύνδεσμο διαγραφής, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοια μηνύματα από εμάς στο μέλλον.
 • Επικοινωνίες: Ενδέχεται να υπάρξουν φορές που να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μηνύματος κειμένου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε μοιραστεί μαζί μας. Αυτό μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους:
 1. Μπορεί να χρειαστεί να απαντήσουμε και να διαχειριστούμε αιτήματα που έχετε υποβάλει.
 2. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να σας στείλουμε ένα ερωτηματολόγιο ή να σας προσκαλέσουμε να γράψετε σχόλια για την εμπειρία σας από τον ιστοχώρο μας. Πιστεύουμε ότι η πρόσθετη αυτή υπηρεσία είναι χρήσιμη τόσο για εσάς όσο και για εμάς αφού βάσει των σχολίων σας θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον ιστοχώρο μας.
 • Αναλυτικά στοιχεία, βελτιώσεις και έρευνα: χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για ερευνητικούς και αναλυτικούς σκοπούς. Μπορεί να αναθέσουμε σε κάποιο τρίτο μέρος να το κάνει αυτό για λογαριασμό μας. Μπορεί να κοινοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε τα αποτελέσματα έρευνας μεταξύ άλλων σε τρίτα μέρη, σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή, από την οποία δεν προκύπτει η ταυτοποίηση του προσώπου. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς ανάλυσης, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και την εμπειρία του χρήστη αλλά και για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.
 • Νομικές διαδικασίες και συμμόρφωση: σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για τη διαχείριση και την επίλυση νομικών διαφορών ή παραπόνων, για ρυθμιστικές έρευνες και συμμόρφωση ή για την εφαρμογή της/των συμφωνίας/-ιών ή για τη συμμόρφωση με νόμιμα αιτήματα από τις αρχές εφαρμογής του νόμου, στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία.

Αν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τα οποία έχουν έννομα αποτελέσματα ή τα οποία σας επηρεάζουν σημαντικά, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, περιλαμβανομένου του δικαιώματος ανθρώπινης παρέμβασης.

Νομική Βάση της Επεξεργασίας των Δεδομένων σας

 • Αναφορικά με τους σκοπούς α-ε, βασιζόμαστε στα έννομα συμφέροντα μας: χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για τα έννομα συμφέροντά μας, με το να σας παράσχουμε το καλύτερο και πλέον κατάλληλο περιεχόμενο για τον ιστοχώρο, email και newsletter, για τη βελτίωση και την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, του περιεχομένου του ιστοχώρου μας, καθώς και για σκοπούς διαχείρισης, εντοπισμού απάτης και για νομικούς σκοπούς. Όταν χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα συμφέροντά μας, δίνουμε πάντα προτεραιότητα στα δικά σας δικαιώματα και συμφέροντα αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας, έναντι των δικών μας δικαιωμάτων και συμφερόντων.
 • Αναφορικά με τον σκοπό ε, όπου ισχύει, βασιζόμαστε στην υποχρέωσή μας για συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας πριν επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Στις περιπτώσεις α έως δ θα ζητάμε πάντοτε την ρητή και εν επιγνώσει συγκατάθεσή σας, προκειμένου να προβούμε σε επεξεργασία δεδομένων η οποία είναι σύννομη, θεμιτή και διαφανής. Σας γνωρίζουμε ότι συλλέγουμε δεδομένα μόνο για τους παραπάνω σκοπούς. Σε περίπτωση που συλλέξουμε δεδομένα για άλλο σκοπό εκτός από τους ευθύς ανωτέρω, θα σας ενημερώσουμε, κατά τη συλλογή τους, αναλυτικά ώστε να μας παράσχετε την συγκατάθεσή σας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτησή σας και την συνεχώς αναβαθμιζόμενη ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Το χρονικό διάστημα της διατήρησης και επεξεργασίας καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, τις συνθήκες της Ε.Ε. αλλά και το σκοπό της επεξεργασίας.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στο email remaco@remaco.gr

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τρόποι συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με την συναίνεσή σας και την αποδοχή των όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας της, όπως:

 • Όταν στέλνεται email ή συμπληρώνεται αίτηση για πληροφόρηση / προσφορά υπηρεσίας,
 • Όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνεται έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή ανανεώνεται τις προτιμήσεις αυτές,
 • Όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας μέσω της οποίας συλλέγουμε, μέσω cookies, τις απαραίτητες πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τι είδους δεδομένα συγκεντρώνουμε

Η εταιρεία μας συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης ή εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας. Ειδικότερα, συλλέγουμε μόνο τα αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα ή τις πληροφορίες που παρέχονται ειδικά και οικειοθελώς.

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να μας στείλουν e-mail μέσω της ιστοσελίδας. Τα μηνύματά τους θα περιέχουν το όνομα οθόνης και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη, καθώς και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που ενδέχεται να επιθυμεί ο χρήστης να συμπεριλάβει στο μήνυμα.

Δεδομένα που συγκεντρώνουμε αυτόματα

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο μας, συγκεντρώνουμε τις πληροφορίες αυτόματα, ορισμένες από́ τις οποίες μπορεί́ να αποτελούν προσωπικά́ δεδομένα. Αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία, τις ρυθμίσεις συσκευής, το λειτουργικό́ σύστημα της συσκευής, τα στοιχεία δραστηριότητας, την ώρα χρήσης, το URL ανακατεύθυνσης, την αναφορά́ κατάστασης, πληροφορίες χρήστη (πληροφορίες σχετικά́ με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης), το λειτουργικό́ σύστημα, το ιστορικό́ περιήγησης, το είδος των δεδομένων που είδατε.

Με όλους τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων σας ή τρίτους υπευθύνους επεξεργασίας, η εταιρεία μας έχει υπογράψει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων και εχεμύθειας.

Προστασία Δεδομένων Παιδιών

Η εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανήλικων τέκνων στο βαθμό που από αυτά προκύπτει η ταυτοπροσωπία του υποκειμένου. Αν χρειαστεί να εκπληρώσουμε κάποια νομική μας υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων ανηλίκων, θα πρέπει να ζητήσουμε και να λάβουμε την έγγραφη συγκατάθεση ενός εκ των γονέων.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν τα δεδομένα που καταχωρούνται στον ιστοχώρο της εταιρείας μας προέρχονται από πρόσωπο κάτω των 18 ετών, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ούτε φέρουμε ευθύνη για αυτό. Σε περίπτωση που λάβουμε γνώση ότι τα δεδομένα αυτά προέρχονται από ανήλικο πρόσωπο, θα προβούμε άμεσα σε διαγραφή τους.

4. COOKIES

To Web Site www.remaco.gr χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η www. remaco.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα, να συλλέγονται επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα remaco.gr. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να διαγράφετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι επιλογές και τα δικαιώματά σας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα ως προς την επεξεργασία των δικαιωμάτων του, τα οποία σας γνωρίζουμε:

 • Αντιλαμβανόμαστε ότι ενδέχεται να επιθυμείτε να λάβετε γνώση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό σας. Προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας και να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα θα πρέπει κατά την υποβολή του αιτήματός σας (ηλεκτρονικά στο email remaco@remaco.gr) να μας χορηγήσετε αντίγραφο της ταυτότητάς ή άλλου εγγράφου από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά σας και να θέσετε την υπογραφή σας στο έντυπο αίτημα. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας, εφόσον από τα στοιχεία που μας προσκομίζετε δεν προκύπτει η ταυτότητά σας.
 • Αν επιθυμείτε να διορθώσετε, να διαγράψετε, να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να ζητήσετε να λάβετε γνώση των προσωπικών σας δεδομένων, ή να τα μεταφέρουμε σε τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να υποβάλλετε έγγραφο αίτημα ηλεκτρονικά στο remaco@remaco.gr. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρέχετε επαρκή στοιχεία ταυτοποίησής σας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε άμεσα στο αίτημά σας και να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα τύχουν επεξεργασίας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, αλλά από το ίδιο το υποκείμενό τους.

Βασιζόμαστε σε εσάς για να διασφαλίζετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι πλήρη, ορθά και επικαιροποιημένα. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εγκαίρως για τυχόν αλλαγές ή ανακρίβειες στα προσωπικά σας στοιχεία, επικοινωνώντας στο email: remaco@remaco.gr. Θα χειριστούμε το αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

close_buttonΈσπα logo
espa-logo