Slide Καθεστώτα Ενισχύσεων

Οι ενισχύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου δίνονται σε Επενδυτικά Σχέδια μέσω των ακόλουθων καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

ΣΚΟΠΟΣ

H ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, τη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επενδυτικά σχέδια που έχουν ως αντικείμενο:

  • την Τεχνολογική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Μονάδων,
  • την Εισαγωγή Νέων Ψηφιακών Λειτουργιών και Διαδικασιών τον συνδυασμό μεθόδων παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

α.  Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

β.  Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις

γ.  Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας

δ.  Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

ε.  Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

α. δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ

β. δαπάνες για καινοτομία στις ΜμΕ

γ. δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Μεγάλες Επιχειρήσεις

δ. δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

ε. δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

στ. δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.

ζ. δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

η. δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

Λοιπές Δαπάνες – Μη Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα Αρχικής Δαπάνης

α. δαπάνες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

β. δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος

γ. δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

δ. δαπάνες ενισχύσεων προς ΜΜΕ

ε. δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (βλ. ανωτέρω)

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΧΠΕ: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Σε: α) Ορεινές περιοχές, β) Περιοχές 30χλμ από τα σύνορα, γ) Νησιά με κατοίκους <3.100, η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του ΧΠΕ
Σε επενδυτικά σχέδια Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Π.Ε. Έβρου παρέχεται επιχορήγηση 60% επί του προβλεπόμενου ποσοστού του ΧΠΕ ενώ το υπόλοιπο 40% παρέχεται ως φορολογική απαλλαγή. Αντίστοιχα για τις Π.Ε. Ροδόπης & Ξάνθης, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 30% επιχορήγηση και 70% φορολογική απαλλαγή

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

ΣΚΟΠΟΣ

Η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.

 ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επενδυτικά σχέδια που έχουν ως αντικείμενο:

Την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και λοιπές υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες με την προϋπόθεση υλοποίησης δαπανών για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις

3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών  μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

4. Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

5. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ

2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης

3. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.

4. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

5. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

6. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

7. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος

Λοιπές Δαπάνες – Μη Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα Αρχικής Δαπάνης

1. Δαπάνες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

2. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος

3. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

4. Δαπάνες για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και εργαζομένους με αναπηρία

5. Δαπάνες ενισχύσεων προς ΜμΕ

6. Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (βλ. ανωτέρω)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΧΠΕ: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Σε: α) Ορεινές περιοχές, β) Περιοχές 30χλμ από τα σύνορα, γ) Νησιά με κατοίκους <3.100, η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του ΧΠΕ.
Σε επενδυτικά σχέδια Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Π.Ε. Έβρου παρέχεται επιχορήγηση 60% επί του προβλεπόμενου ποσοστού του ΧΠΕ ενώ το υπόλοιπο 40% παρέχεται ως φορολογική απαλλαγή. Αντίστοιχα για τις Π.Ε. Ροδόπης & Ξάνθης, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 30% επιχορήγηση και 70% φορολογική απαλλαγή.

3. Νέο Επιχειρείν

ΣΚΟΠΟΣ

Η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών και πραγματοποίησης ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επενδυτικά σχέδια τα οποία εμπίπτουν:

 • Στην πρωτογενή παραγωγή
 • Στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
 • Στην αλιεία
 • Στην υδατοκαλλιέργεια
 • Στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 • Στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό
 • Στη μεταποίηση λοιπών προϊόντων πλην των γεωργικών
 • Στην εφοδιαστική αλυσίδα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις
 3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 4. Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 5. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ
 2. Δαπάνες για εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 3. Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ
 4. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 5. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.
 6. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 7. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 8. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 9. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 10. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

Λοιπές Δαπάνες – Μη Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα Αρχικής Δαπάνης

 1. Δαπάνες ενισχύσεων για πρόσβαση ΜμΕ σε χρηματοδότηση
 2. Δαπάνες επενδυτικών ενισχύσεων προς ΜμΕ
 3. Δαπάνες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
 4. Δαπάνες την προστασία του περιβάλλοντος
 5. Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (βλ. ανωτέρω)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΧΠΕ: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

ΣΚΟΠΟΣ

Η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) που συνοδεύουν το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ), με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στις περιοχές αυτές να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μετάβασης προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και να επιτύχουν ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επενδυτικά σχέδια οποία υλοποιούνται στις περιοχές των Ε.Σ.ΔΙ.Μ. και εντάσσονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των νεοφυών επιχειρήσεων, που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή
 • Επενδύσεις στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας
 • Επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις προώθησης της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών
 • Επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας, καθώς και σε συστήματα και υποδομές για οικονομικά προσιτή καθαρή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, και επενδύσεις που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 • Επενδύσεις στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αειφορίας που καθορίζονται σε αυτήν και στην ενεργειακή απόδοση
 • Επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα
 • Επενδύσεις στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της μείωσης αποβλήτων, μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις
 3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 4. Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 5. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ
 2. Δαπάνες για καινοτομία στις ΜμΕ
 3. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις
 4. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 5. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 6. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.
 7. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

Λοιπές Δαπάνες – Μη Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα Αρχικής Δαπάνης

 1. Δαπάνες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
 2. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος
 3. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 4. Δαπάνες για ενισχύσεις προς ΜμΕ
 5. Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (βλ. ανωτέρω)

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΧΠΕ: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων είναι δυνατόν να χορηγούνται έως τα ανώτατα όρια των εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος.
Σε επενδυτικά σχέδια Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Π.Ε. Έβρου παρέχεται επιχορήγηση 60% επί του προβλεπόμενου ποσοστού του ΧΠΕ ενώ το υπόλοιπο 40% παρέχεται ως φορολογική απαλλαγή. Αντίστοιχα για τις Π.Ε. Ροδόπης & Ξάνθης, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 30% επιχορήγηση και 70% φορολογική απαλλαγή.
5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

ΣΚΟΠΟΣ

Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επενδυτικά σχέδια τα οποία συμβάλλουν:

 • Στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών,
 • Στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών,
 • Στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας,
 • Στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις
 3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 4. Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 5. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ
 2. Δαπάνες για καινοτομία στις ΜμΕ
 3. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις
 4. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 5. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.
 6. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 7. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών σύστημα των τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 8. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 9. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένους με αναπηρία

Λοιπές Δαπάνες – Μη Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα Αρχικής Δαπάνης

 1. Δαπάνες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
 2. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος
 3. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 4. Δαπάνες για ενισχύσεις προς ΜμΕ
 5. Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (βλ. ανωτέρω)

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΧΠΕ: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Σε: α)Ορεινές περιοχές, β) Περιοχές 30χλμ από τα σύνορα, γ) Νησιά με κατοίκους <3.100, δ) Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης, η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του ΧΠΕ.
Σε επενδυτικά σχέδια Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Π.Ε. Έβρου παρέχεται επιχορήγηση 60% επί του προβλεπόμενου ποσοστού του ΧΠΕ ενώ το υπόλοιπο 40% παρέχεται ως φορολογική απαλλαγή. Αντίστοιχα για τις Π.Ε. Ροδόπης & Ξάνθης, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 30% επιχορήγηση και 70% φορολογική απαλλαγή.
6. Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία

ΣΚΟΠΟΣ

Η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επενδυτικά σχέδια που αφορούν στους τομείς:

 • Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής
 • Της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών σχεδίων της παραγωγής βάμβακος και των δραστηριοτήτων εκκοκκισμού
 • Της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις
 3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 4. Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 5. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ
 2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 3. Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.
 4. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών σύστημα των τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 6. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 7. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 9. Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένους με αναπηρία

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Σε: α) Ορεινές περιοχές, β) Περιοχές 30χλμ από τα σύνορα, γ) Νησιά με κατοίκους <3.100, δ) Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης, ε) περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, στ) επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του ΧΠΕ.
90% ΧΠΕ εφόσον υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
Σε επενδυτικά σχέδια Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Π.Ε. Έβρου παρέχεται επιχορήγηση 60% επί του προβλεπόμενου ποσοστού του ΧΠΕ ενώ το υπόλοιπο 40% παρέχεται ως φορολογική απαλλαγή. Αντίστοιχα για τις Π.Ε. Ροδόπης & Ξάνθης, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 30% επιχορήγηση και 70% φορολογική απαλλαγή.
7. Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα

ΣΚΟΠΟΣ

Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων), και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επενδυτικά σχέδια τα οποία εμπίπτουν:

 • στον τομέα της μεταποίησης (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων),
 • στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις.
 3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 4. Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό προϋποθέσεις.
 5. Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 6. Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 7. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 8. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με άλλες δαπάνες.

Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς νέες ΜμΕ
 2. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 3. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 4. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 5. Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 6. Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ (δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από το επενδυτικό έργο υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών).

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

*ΧΠΕ: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

**Σε: α) Ορεινές περιοχές, β) Περιοχές 30χλμ από τα σύνορα, γ) Νησιά με κατοίκους <3.100, δ) Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης, περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, ε) περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, στ) επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του ΧΠΕ.

***90% ΧΠΕ εφόσον υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

ΣΚΟΠΟΣ

Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που στοχεύουν στη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού με την εξαγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επενδυτικά σχέδια τα οποία αναπτύσσουν επιχειρηματική εξωστρέφεια και εξαγωγικές δραστηριότητες.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις
 3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 4. Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 5. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ
 2. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 3. Δαπάνες για δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις

Λοιπές Δαπάνες – Μη Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα Αρχικής Δαπάνης

 1. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 2. Δαπάνες για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία
 3. Δαπάνες για ενισχύσεων προς ΜμΕ
 4. Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (βλ. ανωτέρω)

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΧΠΕ: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Σε: α)Ορεινές περιοχές, β) Περιοχές 30χλμ από τα σύνορα, γ) Νησιά με κατοίκους <3.100, η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του ΧΠΕ.
Σε επενδυτικά σχέδια Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Π.Ε. Έβρου παρέχεται επιχορήγηση 60% επί του προβλεπόμενου ποσοστού του ΧΠΕ ενώ το υπόλοιπο 40% παρέχεται ως φορολογική απαλλαγή. Αντίστοιχα για τις Π.Ε. Ροδόπης & Ξάνθης, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 30% επιχορήγηση και 70% φορολογική απαλλαγή.
9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

ΣΚΟΠΟΣ

Η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

 1. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων 4* τουλάχιστον.
 2. Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* τουλάχιστον, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* τουλάχιστον.
 3. Επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4* τουλάχιστον.
 4. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4* τουλάχιστον.
 5. Ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* τουλάχιστον.
 6. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4* τουλάχιστον, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων.
 7. Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον:
  • φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»
  • υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, ii) περιοχές έως τριάντα (30) χλμ από τα σύνορα, iii) Νησιά με κατοίκους <3.100
  • κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών,
  • διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων
 8. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία 4* τουλάχιστον και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις
 3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 4. Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό προϋποθέσεις.
 5. Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 6. Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 7. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 8. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με άλλες δαπάνες.

 

Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς νέες ΜμΕ
 2. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 3. Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

*ΧΠΕ: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

**Σε: α)Ορεινές περιοχές, β) Περιοχές 30χλμ από τα σύνορα, γ) Νησιά με κατοίκους <3.100, δ) περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του ΧΠΕ.

***90% ΧΠΕ εφόσον υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
Σε επενδυτικά σχέδια Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Π.Ε. Έβρου παρέχεται επιχορήγηση 60% επί του προβλεπόμενου ποσοστού του ΧΠΕ ενώ το υπόλοιπο 40% παρέχεται ως φορολογική απαλλαγή. Αντίστοιχα για τις Π.Ε. Ροδόπης & Ξάνθης, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 30% επιχορήγηση και 70% φορολογική απαλλαγή.

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

ΣΚΟΠΟΣ
Η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών. 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε εγκαταστάσεις:

 • ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια
 • αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων,
 • τουριστικών καταλυμάτων στην ύπαιθρο τύπου Glamping
 • καταδυτικού τουρισμού

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις
 3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 4. Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 5. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ
 2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 3. Δαπάνες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.
 4. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 6. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 7. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 9. Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΧΠΕ: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Σε: α) Ορεινές περιοχές, β) Περιοχές 30χλμ από τα σύνορα, γ) Νησιά με κατοίκους <3.100, δ) περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του ΧΠΕ.
90% ΧΠΕ εφόσον υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα
Σε επενδυτικά σχέδια Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Π.Ε. Έβρου παρέχεται επιχορήγηση 60% επί του προβλεπόμενου ποσοστού του ΧΠΕ ενώ το υπόλοιπο 40% παρέχεται ως φορολογική απαλλαγή. Αντίστοιχα για τις Π.Ε. Ροδόπης & Ξάνθης, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 30% επιχορήγηση και 70% φορολογική απαλλαγή.
11. Μεγάλες επενδύσεις

ΣΚΟΠΟΣ

Η ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε κλάδους της οικονομίας, προκειμένου, με την υλοποίησή τους, να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στις τοπικές οικονομίες.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επενδυτικά σχέδια ο προϋπολογισμός του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 15Μ €, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων:

 • Αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας,
 • Ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων
 • Εναλλακτικών μορφών τουρισμού

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις
 3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 4. Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 5. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ
 2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 3. Δαπάνες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.
 4. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 6. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 7. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 9. Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία
 11. Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης
 12. Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ
 13. Δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΧΠΕ: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 

Σε: α) Ορεινές περιοχές, β) Περιοχές 30χλμ από τα σύνορα, γ) Νησιά με κατοίκους <3.100, δ) περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του ΧΠΕ.
90% ΧΠΕ εφόσον υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα
Σε επενδυτικά σχέδια Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Π.Ε. Έβρου παρέχεται επιχορήγηση 60% επί του προβλεπόμενου ποσοστού του ΧΠΕ ενώ το υπόλοιπο 40% παρέχεται ως φορολογική απαλλαγή. Αντίστοιχα για τις Π.Ε. Ροδόπης & Ξάνθης, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 30% επιχορήγηση και 70% φορολογική απαλλαγή.
12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

ΣΚΟΠΟΣ

Η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στους κλάδους που αποτελούν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, προκειμένου να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας, να βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, να καθίσταται αποτελεσματικός ο συντονισμός της προμηθευτικής αλυσίδας και να διαμορφώνονται όροι ενίσχυσης της εξωστρέφειας.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας:

 • Μικροηλεκτρονική,
 • Υπολογιστές υψηλής απόδοσης,
 • Συσσωρευτές,
 • Διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα,
 • Κυβερνοασφάλεια,
 • Προσωποποιημένη ιατρική και υγεία,
 • Βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,
 • Υδρογόνο,
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις
 3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 4. Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 5. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ
 2. Δαπάνες για καινοτομίας για ΜμΕ
 3. Δαπάνες για διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις
 4. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 5. Δαπάνες για συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.
 6. Δαπάνες παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 7. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 8. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 9. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία

Λοιπές Δαπάνες – Μη Ολοκληρωμένου Χαρακτήρα Αρχικής Δαπάνης

 1. Δαπάνες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
 2. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος
 3. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 4. Δαπάνες για εργαζόμενους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία
 5. Δαπάνες ενισχύσεων προς ΜμΕ
 6. Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (βλ. ανωτέρω)

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΧΠΕ: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Σε: α)Ορεινές περιοχές, β) Περιοχές 30χλμ από τα σύνορα, γ) Νησιά με κατοίκους <3.100, η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του ΧΠΕ.
Σε επενδυτικά σχέδια Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Π.Ε. Έβρου παρέχεται επιχορήγηση 60% επί του προβλεπόμενου ποσοστού του ΧΠΕ ενώ το υπόλοιπο 40% παρέχεται ως φορολογική απαλλαγή. Αντίστοιχα για τις Π.Ε. Ροδόπης & Ξάνθης, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 30% επιχορήγηση και 70% φορολογική απαλλαγή.
13. Επιχειρηματικότητα 360°

ΣΚΟΠΟΣ

Η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Επενδυτικά σχέδια εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων:

 • Αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας
 • Μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις
 3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 4. Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 5. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ
 2. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 3. Δαπάνες για συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.
 4. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 5. Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 6. Δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων
 7. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 8. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 9. Δαπάνες συμμετοχής ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 10. Δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΧΠΕ: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Σε: α) Ορεινές περιοχές, β) Περιοχές 30χλμ από τα σύνορα, γ) Νησιά με κατοίκους <3.100, δ) περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η ένταση της ενίσχυσης ορίζεται στο 100% του ΧΠΕ.
90% ΧΠΕ εφόσον υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα
Σε επενδυτικά σχέδια Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Π.Ε. Έβρου παρέχεται επιχορήγηση 60% επί του προβλεπόμενου ποσοστού του ΧΠΕ ενώ το υπόλοιπο 40% παρέχεται ως φορολογική απαλλαγή. Αντίστοιχα για τις Π.Ε. Ροδόπης & Ξάνθης, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 30% επιχορήγηση και 70% φορολογική απαλλαγή.
close_buttonΈσπα logo
espa-logo