Slide Ποσοστά & Είδη Ενισχύσεων

Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

  1. Φορολογική απαλλαγή, απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.
  2. Επιχορήγηση, δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
  3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), κάλυψη των καταβαλλόμενων δόσεων leasing, η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση του leasing δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη, και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
  4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
  5. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, μόνο στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν» και αφορά στην επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν.

Τα είδη ενισχύσεων (1), (2) και (3) παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Το είδος ενίσχυσης (4) παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για τις δαπάνες του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

close_buttonΈσπα logo
espa-logo