Slide Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Βασικός στόχος της Δράσης 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η ενθάρρυνση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Επιλέξιμες είναι οι Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας.
  • Να έχουν τουλάχιστον μία κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
  • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 1.000.000€.
  • Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Κατά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» / GREEN* σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων του δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, κατά περίπτωση, έχουν ως εξής:

Α.1. Ένταση Ενίσχυσης Δαπανών με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/201 (ΓΚΑΚ)

Το Άρθρο 14 περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν: α) Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρο, β) Μηχανήματα – Εξοπλισμό, γ) Εξοπλισμό για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης & εξοικονόμησης ενέργειας, δ) Εξοπλισμό κυκλικής οικονομίας, ε) Πιστοποίηση Προϊόντων & Υπηρεσιών & Διαδικασιών, στ) Μεταφορικά Μέσα.

Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)

Περιφέρειες

Δημόσια Επιχορήγηση

Δημόσια Επιχορήγηση 
με προσαύξηση 10%

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Δυτικός Τομέας Αθηνών

25%

35%

Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική,  Πειραιάς, Νήσοι

35%

45%

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο

40%

40%

50%

50%

 

* Αφορά προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης / εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες βρίσκονται στην κατηγορία του «Εξοπλισμού» και «Μεταφορικών Μέσων».

 

Α.2. Ένταση Ενίσχυσης Δαπανών με βάση το Άρθρο 18, 19 & 41 του Καν. ΕΕ 651/201 (ΓΚΑΚ)

Ένταση Ενίσχυσης με βάση τα Άρθρα 18, 19 & 41 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)

Επιλέξιμες Δαπάνες

Δημόσια Επιχορήγηση

Δημόσια Επιχορήγηση 

με προσαύξηση 10%

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

(Άρθρο 18)

1. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας– Ετικέτας Branding

2. Τεχνικές Μελέτες

3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες

40%

40%

50%

50%

(Άρθρο 19)

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

(Άρθρο 41)

Εξοπλισμός παραγωγής από ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση

40%

40%

50%

Β. Ένταση Ενίσχυσης Δαπανών βάσει De Minimis

Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε 1407/2013 (De Minimis)

Περιφέρειες

Δημόσια Επιχορήγηση 

Δημόσια Επιχορήγηση 

με προσαύξηση 10%

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Για το σύνολο  των Περιφερειών της Χώρας

40%

40%

50%

50%

 

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των €200.000€100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη).

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

DE MINIMIS

ΓΚΑΚ

1. ΚΤΙΡΙΑ

1.1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβαλλων χώρος

Έως 40%

Έως 40%

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.1

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Έως 100%

Από 20% έως 100%

2.2

Λοιπός Εξοπλισμός

Έως 5% της κατηγορίας δαπάνης (2)

Έως 5% της κατηγορίας δαπάνης (2)

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GREEN (Δαπάνη Πράσινης Μετάβασης)

3.1

Εξοπλισμός για βελτίωση  Ενεργειακής Απόδοσης εξοικονόμησης ενέργειας

Έως 50%

Έως 50%

3.2

Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

3.3

Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4.1

Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρώ

Έως 10%

Έως 10% και έως 50.000

4.2

Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

4.3

Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

4.4

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

Έως 5%

Έως 5%

4.5

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

Έως 20.000€

Μη επιλέξιμο

4.6

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Έως 10%

Έως 10%

4.7

Τεχνικές Μελέτες (απαραιτήτως συνδεδεμένες με δαπάνες των κατηγοριών 1, 2 & 3)

Έως 10%

Έως 10% και έως 80.000

4.8

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Παρακολούθησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Έως 4% και μέχρι 10.000€

Έως 4% και έως 25.000

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

5.1

Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά Μόνο Ηλεκτρικά

Έως 50.000

Έως 25% και έως 100.000

6. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

6.1

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )

Έως 20% και μέχρι 45.000 €

Μη επιλέξιμο

7. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7.1 

Έμμεσες δαπάνες

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας, βάσει των τυπικών προϋποθέσεων της συμμετοχής καθώς και των βαθμολογούμενων κριτηρίων όπως οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, τα Οικονομικά Στοιχεία τελευταίας τριετίας και η περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου.

close_buttonΈσπα logo
espa-logo