Η Εταιρεία

Ιστορικό

Από την ίδρυση της το 1987 έως σήμερα η REMACO S.A (Reliable Management Consultants), με γραφεία και έδρα στο Μαρούσι Αττικής, λειτουργεί με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Το ανθρώπινο δυναμικό της REMACO S.A αποτελείται από 30 στελέχη με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων και φορέων αλλά και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τη διαχείριση τους και την υλοποίηση επενδυτικών έργων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Επιπλέον διατηρούνται μακροχρόνιες συνεργασίες με ένα μεγάλο αριθμό εξωτερικών μελετητών / εμπειρογνωμόνων και εξειδικευμένων εταιρειών ή και φορέων / οργανισμών / Πανεπιστημίων.

Η εταιρεία από την ίδρυσή της έχει εξελιχθεί και προσαρμοστεί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον , διατηρώντας όμως ως βασικό συστατικό της κουλτούρας της, τη συνεχή βελτίωση των εργαζομένων της, επενδύοντας  σε σύγχρονη  τεχνολογία. Σκοπός της REMACO είναι η παροχή ποιοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη. Ενδιαφερόμαστε ουσιαστικά για τους πελάτες μας και επιδιώκουμε τη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης. Στην επιτυχημένη πορεία των τελευταίων 30 ετών οι πελάτες μας έχουν μετατραπεί σε πολύτιμους συνεργάτες.

.

Κρίσιμα ορόσημα στην πορεία της εταιρείας:

 • 1987: Ίδρυση της REMACO Α.Ε. από τους κκ. Κανδαλέπα Γεώργιο και Συνοδινό Σπυρίδων.
 • 2001: Είσοδος στη μετοχική σύνθεση της Κούμπας Συμμετοχών (35%) και του κ. Παπαδάτου Νικόλαου (7%).
 • 2001: Ορισμός του κ. Παπαδάτου Νικόλαου ως Διευθύνοντος Συμβούλου.
 • 2006: Είσοδος στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας της κας. Καρέτσου Αγγελικής (4%).
 • 2016: Ορισμός της κας. Καρέτσου Αγγελικής ως Πρέδρου ΔΣ, Διευθύνουσας Συμβούλου και αύξηση ποσοστού της σε 10% (έξοδος ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ.)

Η Διοίκηση, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της REMACO S.A πιστεύουμε στην ομαδική εργασία και  μοιραζόμαστε το Όραμα, την Αποστολή και τις Αξίες της, εφαρμόζοντας με συνέπεια την πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας .

Η Φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας στοχεύει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παρέχοντας ολοκληρωμένες  υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος.

Η Αποστολή μας

Αποστολή της REMACO είναι η διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας και των προσφερόμενων υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των πελατών και την εξεύρεση της βέλτιστης στρατηγικής για την ανάπτυξη τους με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, επενδύοντας στην τεχνολογία και καινοτόμες εφαρμογές. Η δημιουργία και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και εκτίμησης με τους πελάτες  μέσω της άριστης και μακροπρόθεσμης εξυπηρέτησης τους, είναι υψίστης σημασίας και προτεραιότητας για την εταιρεία μας.

Το Όραμά μας

Όραμα της REMACO A.E. είναι να καταστεί ο πλέον αξιόπιστος οργανισμός συμβούλων στην Ελλάδα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών, με έμφαση στην βιώσιμη ανάπτυξη τους , χρηματοδότηση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγησή τους, δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι περήφανοι να ανήκουν.

Οι Αξίες μας.

Για την εκπλήρωση του Οράματος και της Αποστολής της εταιρείας μας οι Βασικές Αξίες μας συνοψίζονται στα ακόλουθα:
1

Αξιοπιστία

Η υπευθυνότητα, η ακεραιότητα και η επιχειρηματική ηθική διακρίνουν όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας μας. Η επίτευξη των στόχων μας πραγματοποιείται μέσω προσεκτικού επιχειρηματικού σχεδιασμού. Επιθυμούμε να αναγνωριστούμε ως μια εταιρεία που υιοθετεί και προωθεί τη διάφανη ηθική συμπεριφορά σε όλα τα επίπεδα. Η συνέπεια που χαρακτηρίζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας να παραμείνει εχέγγυο της αξιοπιστίας μας.

1

Ποιότητα

Επιδίωξη μας είναι η συνεχής ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται σε μέγιστο βαθμό η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Εφαρμόζουμε τους διεθνείς κανονισμούς και λειτουργούμε αυστηρά μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας.

1

Σεβασμός

Λειτουργούμε σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης με σεβασμό στον άνθρωπο, το περιβάλλον, την κοινωνία. Είτε αυτό αφορά στις εσωτερικές μας διαδικασίες, τους συναδέλφους και τις ίσες ευκαιρίες, είτε στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με συνεργάτες, προμηθευτές και τοπικές κοινωνίες.

1

Άρτια Τεχνογνωσία

Η τεχνογνωσία μας, η πολυετής εμπειρία και το γνωστικό υπόβαθρο της εταιρείας μας είναι η κινητήριος δύναμή μας. Βελτιώνουμε διαρκώς την Τεχνογνωσία μέσω Συνεργασιών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, και επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες και την εφαρμογή επιχειρηματικών καινοτομιών.

1

Διαφάνεια

Λειτουργούμε με διαφάνεια, διατηρούμε και αναπτύσσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον ασφαλές και με ίσες ευκαιρίες. Επιδιώκουμε ανοιχτή επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες.

1

Εμπιστευτικότητα

Εκτιμούμε ιδιαίτερα την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας και οι συνεργάτες μας για το λόγο αυτό η εμπιστευτικότητα των δεδομένων τους είναι για εμάς πολύ σημαντική. Τηρούμε το απόρρητο των πληροφοριών όλων των πελατών μας και λειτουργούμε αυστηρά μέσα στο πλαίσιο της νομοθεσίας.

Η REMACO S.A αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων MANAGEMENT Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ), ενώ είναι επίσης μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει πιστά τον ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ)

H REMACO S.A εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας σε εναρμόνιση με το Πρότυπο ISO 9001:2015 & ISO 27001:2013 στα αντικείμενα:

 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 • Αναπτυξιακών Μελετών & Ερευνών
 • Σχεδιασμού, Διαχείρισης & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Παρεμβάσεων
 • Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Αναδιοργάνωσης &Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 • Ανάπτυξης, Εγκατάστασης & Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων & Διαδικτυακών Εφαρμογών
 • Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής
Έσπα logo
espa-logo