Το Όραμά μας

Το Όραμά μας

Όραμα της REMACO A.E. είναι να καταστεί ο πλέον αξιόπιστος οργανισμός συμβούλων στην Ελλάδα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών, με έμφαση στην βιώσιμη ανάπτυξη τους , χρηματοδότηση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγησή τους, δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι περήφανοι να ανήκουν.

Read more