Συντονιστής Έργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο σχεδιασμό ή/και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Συντονισμός έργου (συμφωνία, παρακολούθηση, επιτυχή υλοποίηση προγράμματος)
 • Επίβλεψη ομάδας έργου
 • Προετοιμασία και σύνταξη αναφορών
 • Υποστήριξη, προετοιμασία, συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους για την προετοιμασία των ετησίων εκθέσεων και των απολογιστικών κειμένων
 • Προετοιμασία  συναντήσεων (ημερήσια διάταξη, θέματα συζήτησης, έκθεση αναφοράς των πεπραγμένων, προτάσεις για τα επόμενα βήματα)
 • Υποστήριξη, προετοιμασία, συνεργασία για συμπεράσματα συναντήσεων
 • Προετοιμασία φακέλων παραστατικών εξόδων, υποβολή εκθέσεων δαπανών
 • Μετάφραση δελτίων τύπου και συναφών κειμένων (από την Αγγλική στην Ελληνική και το αντίστροφο) βάσει οδηγιών
 • Επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Τίτλος αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε σχεδιασμό ή/και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2)
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (κάτοχος ECDL ή παρόμοιου)

Η εταιρεία προσφέρει: 

 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Μόνιμη και σταθερή απασχόληση
 • Ευκαιρία επίτευξης μακροχρόνιας σταδιοδρομίας
 • Άριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο email remaco@remaco.gr.

Επιχειρησιακός Σύμβουλος
close_buttonΈσπα logo
espa-logo