Στρατηγικοί Πυλώνες Δανείων ΤΑΑ

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού σκοπεύει να διαθέσει €18.4 δις σε επιχορηγήσεις και  € 12.7 δις σε δάνεια για τη στήριξη των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων σε όλες τις επιχειρήσεις.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», προβλέπει τη χρήση μέρους των Κεφαλαίων ΤΑΑ υπό μορφή δανείων για την χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρηματικών επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή οικονομικών κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για να προωθήσουν τις επενδύσεις τους στους παρακάτω πέντε (5) στρατηγικούς πυλώνες:

close_buttonΈσπα logo
espa-logo