Παπατσίρος Κωνσταντίνος

Παπατσίρος Κωνσταντίνος

Finance & Commerce

Ο Παπατσίρος Κωνσταντίνος είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά, του τμήματος Πληροφορικής και έχει σημαντική εμπειρία άνω των 10 ετών ως Μηχανικός Λογισμικού – Αναλυτής Εφαρμογών συμμετέχοντας σε όλο τον κύκλο ζωής πληροφοριακών συστημάτων (ωρίμανση, ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός συστημάτων και βάσεων δεδομένων, μελέτη εφαρμογής, ανάπτυξη λογισμικού, δημιουργία σεναρίων δοκιμών και διενέργεια ελέγχων, διαχείριση, παρακολούθηση, υποστήριξη και μετάπτωση λειτουργίας, αξιολόγηση και ανάλυση νέων αιτημάτων χρηστών / απαιτούμενων προσαρμογών, εκπαίδευση χρηστών, δημιουργία και παραγωγή αναφορών. Έχει συμμετάσχει σε έργα ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού, web & mobile, και συστημάτων πληροφορικής με διαφορετικές αρχιτεκτονικές και περιβάλλοντα ανάπτυξης (γλώσσες προγραμματισμού, μέθοδοι σχεδίασης εφαρμογών, λειτουργικά συστήματα, συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων), αξιοποιώντας πλήθος εργαλείων λογισμικού και διαχείρισης εργασιών.Έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην ψηφιοποίηση διαδικασιών και ροών εργασιών, με αυξημένες απαιτήσεις σε θέματα βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας τους, έχοντας εξειδίκευση στους τομείς των Logistics & Supply Chain Management