Δάφνος Γεώργιος

Δάφνος Γεώργιος

Marketing & Advertising

Ο Γεώργιος Δάφνος, Οικονομολόγος με Μεταπτυχιακό στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ναυτιλία), έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση πλήθους έργων που σχετίζονται με την ανάλυση τάσεων της αγοράς στους κλάδους του Τουρισμού, της Βιομηχανίας, της Ναυτιλίας, της Ενέργειας αλλά και της αξιολόγησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ε.Ε. σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και στην εκτίμηση της συνεισφοράς της Πολιτικής Συνοχής στην Ελλάδα. Επιπλέον, στην εμπειρία του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έργα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, αξιολόγησης της δομής και αναδιοργάνωσης δημόσιων οργανισμών, προετοιμασίας και υποστήριξης φορέων για την υλοποίηση δράσεων την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, μελετών για την εξειδίκευση δράσεων κρατικών ενισχύσεων και τον σχεδιασμό δράσεων ενίσχυσης Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας (συνεργατικοί σχηματισμοί και δικτυώσεις στη βιομηχανία), καθώς και για την υποστήριξη της εφαρμογής στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης και επιχειρηματικής ανακάλυψης, καταγραφή και μοντελοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών, κ.ά.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη συγγραφή μελετών και ανταγωνιστικών προτάσεων διεκδίκησης έργων, στη διαχείριση και στην αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτής της απασχόλησης έχει εργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Έχει εργαστεί πλέον των 2 ετών στον Ελεγκτικό τομέα και στην KPMG Greece Certified Auditors, όπου απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στον έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων και σε ad hoc έργα όπως ο έλεγχος (Due Diligence) Ναυτιλιακών Δανείων της FBB στο πλαίσιο διερεύνησης συμφωνίας συγχώνευσης μεταξύ της FBB και της ΑΤΕ. Επίσης, έχει εργαστεί για περίπου δύο έτη ως στέλεχος Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης στον φορέα ανάπτυξης του Costa Navarino (Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.).

Είναι πιστοποιημένος όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες από την GlobalCert (2014-GlobalCert Intermediate IT Skills), έχει συμμετάσχει σε Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Βρυξέλλες με υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. σχετικά με τη διεκδίκηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων από την Ε.Ε. για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ενώ έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα πιστοποίησης της ECQA (European Certification and Qualification Association) ως “EU Project Manager”.