Σαράντης Χουζούρης

Σαράντης Χουζούρης

Σαράντης Χουζούρης

Ο Σαράντης Χουζούρης,  Υπεύθυνος Τομέα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στη REMACO A.E., είναι Πτυχιούχος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2000) με Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική Διαχείριση & Έλεγχο από το Πανεπιστήμιο Γλασκόβης (2001).

Έχει συμμετάσχει σε έργα για τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και πλήθους δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων (Δήμοι, Οργανισμοί Λιμένων, κλπ.), με σχετική εμπειρία άνω των 6 ετών την τελευταία δεκαετία.

Διαθέτει 15ετή εμπειρία στην ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων. Έχει διατελέσει Υπεύθυνος έργου σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και Υπεύθυνος Ανάπτυξης / Τεχνικής Υποστήριξης Υλοποίησης & Εκπόνησης Αναπτυξιακών Μελετών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα, αρκετές εκ των οποίων στον τουριστικό τομέα. Έχει σημαντική εμπειρία στην καταγραφή, ανάλυση, μοντελοποίηση και τεκμηρίωση διαδικασιών, σε θέματα οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης φορέων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και στην κατάρτιση Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης για Έρευνα και Καινοτομία, σε ενδιάμεσες Αξιολογήσεις ΕΠ, στην Εξειδίκευση και Αποτίμηση Δράσεων.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάριο με αντικείμενο τις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις σε Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2005 και είναι άριστος γνώστης της αγγλικής γλώσσας.