Βασίλης Παπαδόπουλος

Βασίλης Παπαδόπουλος

Marketing & Advertising

Ο Παπαδόπουλος Βασίλης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και διαθέτει γενική επαγγελματική εμπειρία άνω των 29 ετών.  Ειδικότερα, διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην υλοποίηση έργων ανάλυσης, καταγραφής και μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών και σχεδιασμού ολοκληρωμένων οργανωτικών παρεμβάσεων (ενδεικτικά: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάλυσης, μοντελοποίησης, βελτιστοποίησης και αναδιοργάνωσης διαδικασιών δημόσιου τομέα και ανάπτυξη ηλεκτρονικού κέντρου πληροφόρησης και επικοινωνίας στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου της Κ.Ε.Α.Δ., Μελέτη για τον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών της ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής, Μελέτη οργάνωσης & λειτουργίας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κλπ.), καθώς και εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτη», διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Δ. Λεβαδέων όπου, εκτός της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου, ανέλαβε το συντονισμό για τον ανασχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών του νέου Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων και την κατάρτιση του νέου ΟΕΥ.

Επίσης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού επιχειρήσεων και υλοποίησης αυτών, σε θέματα σχεδιασμού / αξιολόγησης επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και σε θέματα εφαρμογών πληροφορικής.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1990 σε εταιρείες πληροφορικής με κύριο αντικείμενο τη σύνθεση πολύπλοκων λύσεων που αφορούσαν σε συστήματα Document Management και Hand Held Computers, έχοντας στη συνέχεια αναπτύξει 10ετή επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών με κύρια αντικείμενα την κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας και επενδυτικών σχεδίων και το σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.