Η εταρεία Remaco συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «ELISA» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελληνικούς εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ – 03567).

Το ερευνητικό πρόγραμμα “ELISA” (προωθητική επωνυμία έργου Motion Shield), έχει ως στόχο να εισαγάγει μια νέα γενιά συστημάτων αυτόματης ειδοποίησης σύγκρουσης (ACNS) με τη λογική των συστημάτων αυτόματης ειδοποίησης σύγκρουσης 3ης γενιάς.

Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελείται από μια εφαρμογή στην κινητή συσκευή του τελικού χρήστη και ένα σύμπλεγμα αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κεντρικός πυρήνας των οποίων είναι ένα νευρωνικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (DSS) και ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών που βασίζεται σε απομακρυσμένο διακομιστή στο Cloud.

Το Motion Shield λαμβάνει υπόψη σε πραγματικό χρόνο όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ασφάλεια οδήγησης και προειδοποιεί τον χρήστη για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να συναντήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Motion Shield https://motion-shield.com/

αφίσα έργου
close_buttonΈσπα logo
espa-logo